OSNOVNI PODATCI- Naziv firme : 
Biznis Servis Žepče

   - Adresa:
Ulica prva b.b.72230 Žepče

   - Tel./fax: 032 880 028

   - Mobitel: 063 388 070

   - E-mail: biznis.servis@tel.net.ba

   - Web: www.biznisservis.com
Što je novo?

21/10/2012
Izrada web stranica po sniženim
cijenama -20%+besplatna reklama

3/10/2012
Nabavili smo najnoviji stroj za lasersku izradu gumenih pečata
Posjetite nas - tu smo za Vas
NUDIMO SLJEDEĆE USLUGE:


Copyright © 2007-2012 BiznisServis. Sva prava pridržana.
GRAFIČKI DIZAJN

  Dizajniranje promidžbenog materijala

- Katalozi
- Džambo plakati
- Logotipi i memorandumi
- Vizit karte
- Svijetleće reklame
- Promidžbeni letci
- Dizajniranje web stranica
- Dizajniranje naljepnica za pet, staklenu i kartonsku ambalažu
- Dizajniranje oslikavanja vozila

O grafičkom dizajnu

Biznis Servis Žepče